Lợi nhuận gộp là gì? Cách tính lợi nhuận gộp như thế nào?

Đánh giá
5/5

Để tính được lãi suất cũng như nắm bắt được lợi nhuận hiệu quả trong kinh doanh các doanh nghiệp cần phải thực hiện khâu tính lợi nhuận gộp. Lợi nhuận gộp thường xuất hiện trên các văn bảo báo cáo, kế hoạch kinh doanh của mỗi đơn vị, tổ chức kinh doanh bất kỳ vì vậy đây là bước không thể thiếu khi hoạt động kinh doanh thực tế.

Vậy thế nào là lợi nhuận gộp? cách tính lợi nhuận gộp đúng cách như thế nào mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi:

Bạn đừng quan tâm phần này: 

Lợi nhuận gộp là gì?

Lợi nhuận gộp là gì?

Lợi nhuận gộp (gross profit) chính là giá trị chênh lệch của doanh thu bán ra thị trường và chi phí bỏ ra cho sản phẩm đó hoặc khấu trừ chi phí liên quan đến tạo ra sản phẩm, chi phí cung cấp dịch vụ… Như vậy lợi nhuận gộp có thể hiểu là lợi nhuận thu được sau khi trừ các chi phí giá vốn hàng bán hay còn gọi là doanh thu thuần.

Lợi nhuận gộp thường được xuất hiện trên các bảng sao kê thu nhập, báo cáo của công ty. Tùy thuộc vào mỗi thức sản xuất có các loại chi phí lao động khác nhau như:

– Giá trị mua nguyên liệu thực tế gồm phí vận chuyển

– Chi phí nhân công

– Số chi phí hao hụt

– Phí vận chuyển chế phẩm ( phí nhập kho, phí sản xuất tại công đoạn…)

Giá của thành phẩm là tất cả chi phí khi kết thúc quá trình sản xuất. Nó bao gồm chi phí từ các kho giữ thành phẩm đầu kỳ và sản xuất trong kỳ.

>> Tham khảo: Chiết khấu là gì? Cách tính giá chiết khấu và ví dụ cụ thể

Cách tính lợi nhuận gộp như thế nào?

Cách tính lợi nhuận gộp – Nguồn ảnh WikiHow

Lợi nhuận gộp 

Lợi nhuận gộp = Doanh thu – Giá vốn hàng bán

Chỉ số này cho biết mỗi đồng doanh thu thu về tạo ra được bao nhiêu đồng thu nhập. Trên thị trường kinh doanh để so sánh các công ty trên cùng lĩnh vực người ta cũng sử dụng hệ số biên lợi nhuận gộp để xác định độ thành công, tiềm năng của mỗi doanh nghiệp.

Một doanh nghiệp có hệ số biên lợi nhuận càng cao thì số lãi ròng của doanh nghiệp càng lớn. Đồng nghĩa với việc khả năng quản lý kiểm soát chi phí tốt hơn so với các công ty doanh nghiệp khác cùng lĩnh vực.

Doanh thu thuần là khoản doanh thu bán hàng sau khi đã trừ các khoản giảm trừ doanh thu như: thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, doanh thu hàng bán bị trả lại,…

Giá vốn là toàn bộ chi phí để tạo ra một sản phẩm. Nó liên quan đến quá trình bán hàng bao gồm giá vốn hàng xuất kho, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. Sự hình thành giá vốn hàng bán được phân biệt ở các giai đoạn khác nhau trong quá trình sản xuất.

Hệ số tổng lợi nhuận

Hệ số biên lợi nhuận gộp (%) = Lợi nhuận gộp / Doanh thu thuần

Hệ số biên lợi nhuận gộp hoặc tỷ lệ lãi gộp (gross margin / gross profit rate) có thể cho biết mỗi đồng doanh thu thu về tạo ra được bao nhiêu đồng thu nhập tức là khả năng sinh lời của một số vốn đầu tư nhất định. Hệ số biên lợi nhuận gộp là một chỉ số rất hữu ích khi tiến hành so sánh các doanh nghiệp trong cùng một ngành với nhau thể hiện được độ cạnh tranh với các đối thủ khác.

Ý nghĩa của hoạt động tính lợi nhuận gộp

Lợi nhuận gộp giúp doanh nghiệp đánh giá được hiệu quả khi sử dụng lao động hoặc vật tư sản xuất từ đó giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư. Số liệu chỉ xem xét chi phí biến đổi, tức là chi phí biến động với mức đầu ra, chẳng hạn như:

– Nguyên vật liệu sản xuất

– Lao động trực tiếp, giả định là hàng giờ hoặc phụ thuộc vào mức sản lượng

– Hoa hồng cho nhân viên bán hàng

– Phí thẻ tín dụng khi mua hàng của khách hàng

– Thiết bị, có lẽ bao gồm khấu hao dựa trên sử dụng

– Tiện ích cho khu vực sản xuất

– Phí đang chuyển hàng

Trên đây là những thông tin về lợi nhuận gộp mà bất cứ một nhà kinh doanh nào cũng cần phải nắm được khi bước vào kinh doanh thực tế. Khâu xác định lợi nhuận không chỉ giúp doanh nghiệp xác định được kết quả đầu tư, mà còn phát hiện các rủi ro chi phí cho hoạt động thực tế.

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

086.758.9999