Nếu bạn đang có mặt bằng trống và đang muốn cho Vinmart thuê nhà thì cần bảo đảm các yêu cầu và vị trí mà chủ đầu tư yêu cầu. Dưới đây chúng tôi xin chia sẻ các yêu cầu…

Xem thêm